wątpliwa jakość posadzki

SHARE

Wątpliwa jakość podłoży i ich wzmacnianie

Autor:

Podłogi LVT

Rynek budowlany jest specyficzny w każdym kraju, i można zaobserwować duże różnice pomiędzy rynkami rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, oraz krajów, które w przeszłości były w strefie wpływów bloku wschodniego. Jedną z takich równic jest jakość podłoży – w rozumieniu jastrychów czy posadzek. Jest to scheda, którą mamy również w Polsce, i która może przysporzyć wielu kłopotów wykonawcy podłogi.

W trakcie przygotowania oferty na inwestycje, w których warstwami ostatecznymi będą np. wykładziny PVC, panele LVT lub podłogi drewniane bardzo ważnym elementem jest ocena podłoża, na którym będą te prace prowadzone i dobór właściwych materiałów do prac. W ocenie podłoża szczególną uwagę zwracamy na wilgotność i wytrzymałość posadzki. W przypadku posadzek cementowych i anhydrytowych wilgotność mierzona metodą CM musi mieć następujące wartości:

  • posadzka cementowa ≤2% CM, a z ogrzewaniem podłogowym ≤1,8 % CM
  • posadzka anhydrytowa ≤0,5 % CM, a z ogrzewanie podłogowym ≤ 0,3 % CM

Kolejnym parametrem, który jest krytyczny jest wytrzymałość podkładu na ściskanie. Jednak wykonanie takiego pomiaru na istniejącej posadzce niesie za sobą sporo komplikacji, dlatego jest dużo łatwiej wykonać pomiar wytrzymałości podkładu na odrywanie. Poprawnej  jakości podkład powinien mieć wytrzymałość na odrywanie minimum 0,8 N/mm2. W polskim budownictwie często się zdarza, że wytrzymałość jest niższa o wartości od 0 do 0,5 N/mm2. Należy tu nadmieniać, że nierzadko zdarzają się pomiary z wynikami 0+, czyli wynik pomiaru nie osiąga nawet najniższej mierzalnej wartości 0,1 N/mm2. Przy wynikach pomiaru poniżej 0,5 N/mm2 wykonawca bierze na siebie ogromną odpowiedzialność wykonania dalszych prac oraz ich konsekwencji. W takim przypadku nie możemy prowadzić dalszych prac posadzkarskich, ponieważ masa wyrównawcza, którą wylejemy na podłoże popęka i oderwie się z kawałkami słabego podłoża. W takim warunkach zaleca się wzmocnić to podłoże specjalnymi preparatami.

Murexin w swojej ofercie ma dwa rodzaje produktów, które stosuje się w takich sytuacjach. Są to produkty na bazie żywic epoksydowych lub krzemianów. Wzmocnione podłoże tymi produktami zwiększa swoją wytrzymałość od 0,5 – 1 N/mm2. Impregnat epoksydowy Murexin IH 16  jest dwuskładnikową żywica epoksydową służącą do wzmacniania słabego podłoża. Mieszamy składnik A ze składnikiem B do uzyskania jednorodnej konsystencji i nakładamy na podłoże od 2 do 4 warstw w odstępach dwunastogodzinnych dopóki podłoże wchłania ten produkt. Aplikację robimy do momentu powstawania kałuż na posadzce tzn. podłoże nie wchłonie już więcej materiału. Po kolejnych 24 godzinach możemy przystąpić do dalszych prac.

Murexin Kema Impregnator lub Murexin IG03 są to produkty krzemianowe do wzmacniania podłoża. Są w formie gotowej, nakładamy je na podłoże od 2 do 3 warstw w odstępach 24 godzinnych wcierając w posadzkę, dopóki posadzka chłonie materiał (nie można dopuścić do tworzenia się kałuż). Po 24 godzinach przystępujemy do dalszych prac. Należy zwrócić szczególną uwagę przy wzmacnianiu krzemianami na to kiedy była wykonana posadzka cementowa (jastrych), żeby krzemiany wzmocniły podłoże musi upłynąć minimum 5 tygodni od wykonania jastrychu.

Bardzo często wykonawcy nie badają podłoża przed przystąpieniem do prac przy wykonywaniu pokryć podłogowych i mają z tego tytułu reklamacje. Za słaby jastrych powoduje degradację kolejnych nałożonych warstw, czy są to masy wyrównawcze, kleje do parkietu itp. Najczęściej odrywanie następuje z wierzchnią warstwą słabego podkładu podłogowego. Wygląda to w ten sposób, że np. zainstalowana wykładzina odchodzi razem z klejem, masą wyrównawczą i kruszywem z posadzki lub kawałkami posadzki w trakcie eksploatacji budynków lub zamontowany parkiet odchodzi razem z klejem i kruszywem z posadzki lub kawałkami posadzki. Naprawy w takich sytuacjach są bardzo kosztowne.

Dlatego Murexin Polska zaleca wykonywanie pomiarów jakości podkładów przy każdej wykonywanej pracy, gdyż jak pokazuje praktyka – przypadki słabej jakości podłoża stanowią ponad 50% badanych próbek. Można też wykonać ocenę jakości podłoża za pomocą rysika Ri-Ri, nie jest to wprawdzie dokładna metoda, jednak pozwala to już na wzbudzenie wątpliwości przed przystąpieniem do prac.  Im wcześniej zdamy sobie sprawę, że podłoże nie nadaje do prowadzenia dalszych prac bez dodatkowego wzmocnienia, tym koszt wykonania późniejszych napraw będzie mniejszy.

Dlatego zapraszamy wszystkich do zaznajomienia się z ofertą Murexin również w tym zakresie produktów, które gdyby nie wątpliwej jakości posadzki i jastrychy, nie byłyby w ogóle potrzebne. I proszę nam wierzyć na słowo, że w większości rozwiniętych krajów  Europy Zachodniej takie produkty nie mają w ogóle racji bytu, jednak w naszych realiach jest to element pewnej spuścizny po minionych latach.

Redakcja
Redakcja

Pozostaw komentarz

murexin gruntKompleksowa oferta gruntów Murexin
wylewka anhydrytowaMasy anhydrytowe zamiast tradycyjnych wylewek cementowych